MENU

Winter Bear by V 「Lyrics」 - Pagsasalin para sa Filipino

She looks like a blue parrot
Would you come fly to me?
I want some good day, good day, good day
Good day, good dayTOP 1 Pilipinas


Winter Bear by V 「Lyrics」

She looks like a blue parrot
Would you come fly to me?
I want some good day, good day, good day
Good day, good day
Looks like a winter bear
You sleep so happily
I wish you good night, good night, good night
Good night, good night

[Pre-Chorus]
Imagine your face
Say hello to me
Then all the bad days


They’re nothing to me
With you

[Chorus]
Winter bear
Ooh, ooh, ooh
Sleep like a winter bear
Ooh, ooh, ooh
Sleep like a winter bear


Winter Bear by V 「Lyrics」 - Pagsasalin para sa Filipino


Mukha siyang asul na loro
Gusto mo bang lumipad sa akin?
Gusto ko ng magandang araw, magandang araw, magandang araw
Magandang araw, magandang araw


Mukhang isang bear na taglamig
Matulog ka nang tuwang-tuwa
Sana mabuting gabi, magandang gabi, magandang gabi
Magandang gabi magandang gabi

[Bago mag chorus]
Isipin ang iyong mukha
Kamustahin mo ako
Tapos lahat ng masamang araw
Wala sila sa akin
Kasama ka

[Koro]
Taglamig bear


Ooh, ooh, ooh
Matulog tulad ng isang oso ng taglamig
Ooh, ooh, ooh
Matulog tulad ng isang oso ng taglamig